Morgan Gerdin
Advokatbyrå


Våra tjänster

Brottmål

Om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Barn som utsätts för brott av anhörig kan få en särskild företrädare.

Migrationsrätt

Utlänningsärenden kan vara komplexa och kräver kunskap om andra länder och kulturer. I ärenden som rör asylfrågor eller övriga tillståndsfrågor kan du få ett offentligt biträde.

Socialrätt

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du ofta rätt till ett offentligt biträde. 

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är det område inom juridiken som innehåller regler om under vilka förutsättningar som ekonomisk ersättning för skada ska utgå samt hur stor denna ersättning ska vara. 

Behöver du hjälp?